Martin Kruliš

Osobní stránky

personal web page

Czech English

Rodinné záležitosti a odkazy na moje nejbližší...

The issues of my family and references to those who are closest to me...

Naše Sárinka

Our Sarah

První krůčky naší malé holčičky...

The first steps our little baby girl...


Pokud neznáte heslo, napište mi e-mail

Send me an e-mail if do not know the password.

Moje žena

My wife

Její stránky na Katedře matematické analýzy

Her web page at Department of Mathematical Analysis

Svatba

The Marriage

"Tak jsem se oženil..."

"Tak to musíte být štastný!"

"Ano, to musím."

"I got married..."

"So, you must be happy!"

"Yes. That I must."

PF 2017

Radostné Vánoce a vše nejlepší do nového roku přejí

Cheerful Christmas and wonderful New Year from


Sárinka, Háňa a Martin

Sarah, Hana, and Martin

PF 2016

Veselé Vánoce a plodný nový rok přejí

Have a Merry Christmas and a Fertile New Year


Háňa a Martin

Hana and Martin

Momentálně působím na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity v Praze jako odborný asistent.

I am currently positioned at Faculty of Mathematics and Physics of the Charles University in Prague as an assistant professor.

KSI profil

Katedra softwarového inženýrství

Údaje o výuce, vedených pracech, výzkumu, ...

KSI Profile

Department of Software Engineering

Details about teaching, student projects, research, ...

Publikace

Publications

dblp (computer science biography)

DBLP logo

PARG

Výzkumná skupina paralelních architektur, algoritmů a aplikací

Parallel Architectures/ Algorithms/Applications Research Group

PARG logo

Siret

Výzkumná skupina podobnostního vyhledávání

Similarity Retrieval research group

Siret logo

Extraktor signatur z obrázků

Image Signature Extractor


Image Feature Extractor

Zde se nachází odkazy na věci týkající se mého profesního života a nejsou přímo spojeny s MFF-UK.

This section holds links and references related to my professional interests outside of Charles University.

Profesní CV

Professional CV

Strukturovaný životopis (anglicky) v PDF

Structured CV (English) in PDF

Linked In icon

LinkedIn

Můj profil...

My profile...

Linked In icon

2K-Partner s.r.o.

Vedení účetnictví a elektro revize

Accounting and electrical revisions

2K-partner s.r.o.

Po několika pokusech provozovat vlastní webové stránky, které ztroskotaly především na nedostatku času, jsem se rozhodl pojmout svůj osobní web především jako rozcestník na již existující materiály, profily, a jiné webové zdroje, které se týkají mojí osoby. Abych použil slova klasika: "Berte a vychutnávejte..."

After several unsuccessful attempts to have my own web page (which failed due to the fact my time is quite limited), I have decided to compose this web as a collection of links to various materials, profiles, and other resources which are related to me. Please, enjoy...

Kontakt

Contact

Můj e-mail vznikne spojením křestního jména a příjmení pomocí tečky a je umístěn na gmailu.

I have my e-mail on Gmail and it consist of my name and my surname concactenated by a dot sign.

Škola učitelů informatiky

Summer school for Computer Science Teachers

Pomáhám s organizací od roku 2004 ...

I am participating on this event since 2004.

Korespondenční seminář z programování

Correspondence Programming Seminar

Tento seminář jsem řešil a později také organizoval.

I used to attend and organize this seminar.

Můj Movember

My Movember

Jak jsem si nechal narůst knír...

The story of my moustache...

Movember logo

Mapa kopců - Bobřík, Martin, Martínek